mandag den 31. oktober 2016

Små mellemspil i maj

Som vanligt eksploderede meldingerne i månedsskiftet maj/juni til et niveau hinsides enhver fatteevne, men inden det nåede så vidt nød jeg de "normale" fugle på mine hjemmebanelokaliteter Borreby Mose, Tissø og Røsnæs. Når dagene for alvor bliver lange i maj kan jeg ofte nå et besøg på en af lokaliterne før eller efter arbejde. Jeg bliver aldrig træt af Borrebys Kobbersnepper, Rødben og Temmincksryler, og ofte er der høj diversitet trods moderate antal fugle. En særlig oplevelse i år blev et gigantisk fald af Sortterner i Tissø en uge inde i maj, med over 100 individer fouragerende over søen.

Maj er også orkidé-tid, og i år blev en meget usædvanlig een af slagsen fundet i en kreaturfold på Amager Fælled, nemlig Ridder-gøgeurt. Ud over en lille sporadisk forekomst ved Mariager Fjord i 80'erne er arten ikke kendt fra Danmark. Nærmeste bestande ligger i Sverige. Den kan ses i pæne antal på Øland og Gotland, og findes desuden i Skåne og Blekinge. Er desuden at finde i Mellem- og Sydtyskland. Det enlige individ blev forsøgt beskyttet mod kvæg og ivrige naturhistorikere med en tjørnekrans, men blev alligevel fældet af en snegl - dokumenteret in situ af yours truly! Af andre orkidé-oplevelser må jeg fremhæve et besøg i Glumsø Østerskov, hvor Sværd-skovlilje var targetart. Den havde jeg ikke set siden 2005 på en lokalitet ved Vordingborg. Med observationer af Hvidgul skovlilje og Rød skovlilje i Allindelille Fredskov blev 2016 således det første år, hvor jeg så alle 3 arter Skovlilje i Danmark.

Alt dette foregik i en stemning af ro og fordragelighed, men det skulle ændre sig med fundet af Sinkiangløvsanger på Christiansø 2016-05-30; en art der aldrig har været set i Vestpalæarktis. Den danske twitchertop fik travlt med at arrangere ankomst til Christiansø med dags varsel, og hele manegeriet fik denne blogs forfatter til at hensynke i apatisk undren og misundelse...


Et par dværgterner kunne ses fint 2016-05-05 i Borreby Mose.

Dagen efter, 2016-05-06, sås også fine Dværgterner ved Tissø.

Udsnit af en kæmpeflok Sortterner, 2016-05-08, Tissø.

Tinksmed, 2016-05-05, Borreby Mose.

Rødben, 2016-05-16, Borreby Mose.

Stor kobbersneppe, 2016-05-16, Borreby Mose.

Undskyld, men kan bare ikke få nok af Store kobbersnepper.


Stor kobbersneppe, 2016-05-30, Borreby Mose.
Det behøver ikke altid være Brushaner, der vises - Brushøner er også fine. 2016-05-16, Borreby Mose.

To Temmincksryler - den ene lidt mere tydelig end den anden. 2016-05-16, Borreby Mose.

En Skægmejse i rørskoven ved Hallenslev Mose, 2016-05-25.

Husrødstjert ved baneterrænet i Kalundborg, 2016-05-22.

Karmindompap på Røsnæs, klassisk lokalitet. 2016-05-22.

Gulbug, 2016-05-22, Røsnæs.

Ridder-gøgeurt i kløerne på en dræbersnegl, 2016-05-28, Amager Fælled.


En skævtvoksende, men dog prægtig Sværd-skovlilje. 2016-05-30, Glumsø Østerskov.

tirsdag den 23. august 2016

Amerikansk hjejle på Vestamager

En Amerikansk hjejle blev fundet af HBJ og TBR på Vestamager 2016-05-05 - læs her! Jeg er meget glad for at færdes på Vestamager, men føler mig ofte lidt opgivende overfor de store vidder på stedet - så meget mere imponerende er det hver gang der findes et hit på lokaliteten.

Ved udmeldingen af hjejlen var jeg i gang med at arbejde på vores fold, så jeg undertrykte trangen til at twitche. Arten ville ganske vist ikke være ny DK'er, men jeg har kun set 1 fugl tidligere - i 1997. Det føltes derfor påtrængende at gen-connecte med arten, men først 2016-05-07 var der tid til en morgentur. Den startede godt, med en pp-melding da jeg ankom til p-pladsen tidligt om morgenen, men desværre blev det noget af en fuser...selv om hjejleflokken var pp nord for Sydmøllevej da jeg ankom ca 30 minutter senere, lykkedes det hverken mig eller nogle af de andre at lokalisere fuglen i flokken. Fuglene var svære at arbejde med, da de fleste blot lå ned og sov. Desværre var jeg nødt at køre relativt tidligt, så det blev et dip for mig, selv om fuglen sås senere.

Jeg prøvede igen næste morgen, 2016-05-08, og det så ud til at historien skulle gentage sig. Flokken var pp ved Sydmøllevej, men der kunne kunne ikke umiddelbart ses nogen tundrahjejle i den. På et tidspunkt var flokken oppe at flyve, og tog en del runder, men det lykkedes ikke at finde fuglen hverken i flugten eller efter landing. Nu var RT kommet til, og han fortalte at der muligvis stod flere hjejler ved Granathøj. Derfor gik jeg derud, og fandt relativt hurtigt en lysende hjejle i flokken langt ude på engen. Det kunne hurtigt konstateres, at det var Amerikansk hjejle, og jeg krøb lidt tættere på for at sikre mig et par dokuskud, og trak mig tilbage igen. Fuglen var meget karakteristisk med sit lysende hovedparti, og havde indtil nu blot et mindre sort plet på maven som indikation af den pågående fældning til sommerdragt.

Eftersom fuglen fortsatte med at blive set gennem ugen, og sommerdragten blev mere og mere dominerende, var jeg meget ivrig efter at komme ud at se den igen. Næste weekend, 2016-05-15, var det muligt, denne gang sent om eftermiddagen sammen med min datter. Der kom nogle kraftige byger, der forsinkede os, men det lykkedes os at kæmpe os ud på engen ved Granathøj igen, selv om der stadig kom generende regn. Fuglen var nu i næsten perfekt sommerdragt, og stadig meget let at opdage i flokken. Jeg fik igen et par dokuskud gennem regnen på behørig afstand, men pludselig lettede flokken, og fløj i mod mig for derefter at foretage en del flyverunder, inden den til sidst gik ned igen. Det gav en serie værdifulde flyveskud.

Granathøj, Vestamager, 2016-05-08.

Granathøj, Vestamager, 2016-05-15.

torsdag den 11. august 2016

Sivsanger og Kærsanger

De to Acrocephalus-arter er altid dejlige at bruge lidt tid på. Som opvokset i Nordsjælland er jeg vant til Sivsanger som lidt af et lokalhit, i forhold til hvad der kunne nås med cykel fra Hillerød. Efter udvandringen til Vestsjælland blev det mærkbart bedre, med stabile bestande i fx Borreby Mose. De kan ofte være lidt svære at komme helt tæt på, men det er svært at undgå at se dem i forekomstperioden.

Kærsanger var en noget mere normal begivenhed i Nordsjælland, og heldigvis også i Vestsjælland. De er altid svære at få set godt, så det var noget overraskende for mig i år hele to gange at stå tæt på fugle, der sad helt frit eksponeret.

Sivsanger, Borreby Mose, 2016-05-05.

onsdag den 13. juli 2016

Kaspisk måge 2cy apr 2016

Flere Kaspiske måger kunne gennem marts og april ses i Reersø Havn. Det lykkedes mig at finde en af fuglene, en 2cy, på et af mine korte besøg 2016-04-26. Den rastede som den eneste fugl på havnens nye mole, og jeg kom relativt tæt på.


søndag den 3. juli 2016

Varme fugle i kold april

April skulle vise sig som en langtrukken kølig affære. Et par gode sydlige arter blev det alligevel til for undertegnede, nemlig Rødrygget svale og Alpesejler. Begge arter er blevet mærkbart mere almindelige de sidste par årtier, men de er begge notorisk svære at twitche. MWK demonstrerede klasse ved at satse på Møn 2016-04-17, og ædle begge arter med få minutters mellemrum! Desuden fandt Jan Speiermann en ny Rødrygget svale samme dag ved Hellebæk. Umiddelbart så jeg ikke ud til at få glæde af nogle af disse fugle, for selv om årets adamsii, planlagt på denne dag, var aflyst, var Møn stadig langt væk ved middagstid, og Hellebækfuglen registrerede jeg slet ikke...Dagen efter havde jeg på forhånd taget en feriedag til at kunne restituere efter en eventuel adamsii-tur, men da ingen af Møn-fuglene var genmeldt dagen før, var jeg i stedet taget til Stevns for at luske lidt ved klinten. Efter en tom formiddag ved Stevns ville jeg mod Køge Sydstrand, men jeg blev nu opmærksom på en birdcall fra Hellebæk, om Rødrygget svale pp. Nu skal det være, og jeg suser mod Hellebæk. Efter ankomst prøver jeg sammen med bla RBI og DJ at lokalisere svalen langs søens NØ-side, men vinden og den overskyede himmel driller. Vi kæmper os over på SV-siden, hvor bla HEM står og har kontakt med svalen. Ret hurtigt connecter vi andre også, og ser nu svalen fint over Skarvøen. Jeg får lidt dokuskud, og vender glad hjem ved 1430-tiden.

2016-04-20 blev Alpesejleren på Møn genfundet, og dagens heldige blev belønnet med monstrøse obs af fuglen, lavt over hovedet på folk ved Møns Fyr. Næste dag kunne jeg først køre om eftermiddagen, men da fuglen blev meldt pp om eftermiddagen var der ikke så meget at tænke over, og jeg susede derned med ankomst ca 1700. Sejleren var imidlertid ikke set siden 1500, og det blev en flad sen eftermiddag i kold vind og overskyet, men fint selskab med HHN, HP + 2. Næste morgen var der dog bid igen, og jeg kørte resolut om formiddagen efter et ærinde med min datter. Relativt hurtigt kom sejleren frem over Klinteskoven, og trakterede os med fine runder tæt på. Efter en time med fuglen vendte jeg snuden hjemad, og kunne med glæde konstatere, at 2 svære arter var kommet på DK-listen.

Der er langt i mellem jeg får set Ringdrossel, men det lykkedes minsandten at finde 2 ved Eskebjerg Vesterlyng 2016-04-04.

Lidt dokuskud af Rødrygget svale, Bøgeholm Sø, 2016-04-18.

onsdag den 22. juni 2016

Havdykænder!

Det tidlige forår gav en lille håndfuld gode oplevelser med dykænder. Først og fremmest var jeg efter mindst 5 uddyp på Brilleand klar til at give arten endnu en chance. Der var gennem vinteren set fugle ved Fanø, Blåvand (samme?) og Holmsland Klit. Den sidste lokalitet så ud til at være det sikreste valg, da det i vinterferien passede mig bedst at forsøge. 2016-02-17 rykkede jeg vestpå tidligt om morgenen. Da fuglen så ud til at drive marginalt mod syd gennem februar, valgte jeg en sydlig parkeringsplads ved Stormkløven. Det kunne jeg have sparret mig, da fuglen lå ud Lyngvejen, et par kilometre længere mod nord, men jeg havde nok godt af motionen...Fuglen var let at finde i skop da først jeg nærmede mig, men noget sværere at indfange med kameraet; dels pga bølgegang, og dels pga afstanden. Det lykkedes dog akkurat at få lidt brugbare doku-skud af fuglen. En fin oplevelse alt i alt på den altid dejlige jyske vestkyst.

En bådtur i farvandet nord for Møn blev det også til, 2016-04-02. Det var først og fremmest en pionertur, så alt bedre end Ederfugl var fint nok for mig. Vi gjorde ikke så meget ud af at ligge stille, men forsøgte at afsøge et så stort område som muligt. Først og fremmest blev det mødet med hundredevis af Havlitter, der står mejslet i hukommelsen, men en pæn flok Sortstrubede lommer ud for Ålebæk Strand og pæne atl for Fløjlsand var også fint.

Dagen før Brilland-twitchet varmede jeg op ved Saltbæk Strand i Vestsjælland - i håb om at finde min egen Brilleand. Det blev kun til denne fine flok Fløjlsænder, 2016-02-16.

lørdag den 21. maj 2016

Mågebonanza i Rødvig Havn

Rødvig Havn er i særklasse hvad angår evnen til at samle måger fra Østersøens opland. Hvert år kan talrige Kaspiske og Middelhavsmåger ses, og vel årligt også meget få af den sjældne Baltisk sildemåge, ssp. fuscus. En sådan 2k blev fundet 2016-01-03 af LAK og TA, og den ville jeg gerne se. 2016-01-09 kunne afses om eftermiddagen i selskab med min søn, men det var lige akkurat nok. Ved ankomst ved 13-tiden lod mågen sig se let på en af indermolerne, men ak - efter lidt tid, hvor den stod bomstille, lettede den i et mylder af andre flyvende måger, så jeg ikke fik mine ønskede flugtbilleder. Jeg hang ud i havnen et par timer i håb om at genfinde mågen, men det var åbenbart det sidste der sås til den.

Under den langvarige eftersøgning af Sildemågen havde jeg lejlighed til også at ofre 4 Kaspiske måger min opmærksomhed. Det var for mig lidt svært at bevare overblikket over hvor mange forskellige, der var til stede, men mine billeder viser 4 forskellige individer - alle 2cy.

Baltisk sildemåge i forgrunden. Bemærk lyst hoved og underside, og mørk ryg. Bemærk også det lavbenede og og meget spidsvingede udtryk - og ikke mindst den klejne størrelse.