torsdag den 1. marts 2018

Ynglende Sorthovedet måge i Tissø

I 2017 ynglede et par Sorthovede måger i måge-/ternekolonien på øerne i Tissøs sydende. Mig bekendt er det første gang arten yngler i Tissø. Begge fuglene havde "snavs" i hånden, hvilket umiddelbart gør dem til 3k-fugle; dog var den ene betydeligt mere tegnet end den anden. Fuglene blev fundet primo maj, og ret hurtigt mistænkt for at være ynglende. Ultimo maj kunne en unge ses, der stille og roligt voksede. Fuglene sås fodre frem til ultimo juni. Jeg fulgte dem ikke overdrevet intenst, men så dem dog spredt over perioden. Her lidt stemningsbilleder - i mangel af nærbilleder - fra begivenheden.

Et oversigtsbillede fra en smuk aften i maj. Tissø, 2017-05-19.

Tissø, 2017-05-19.

Her kan følges skiftet mellem de rugende fugle. Tissø, 2017-05-29.

En mage er ankommet i al ubemærkethed, og den hidtil rugende fugl forlader reden.Fuglen forlod Tissø. Den kunne tænkes fouragere ved Hallenslev Mose, eller marker i nærheden.

Digiscoping på afløsende mage.
Et besøg på en tåget dag. Tissø, 2017-06-04.

Et besøg i solskin. Tissø, 2017-06-10.

tirsdag den 20. februar 2018

Vadefuglestudier

Hvert forår forsøger jeg at komme nogle gange forbi Borreby Mose, når Stor kobbersneppe gør mest væsen af sig. Således også i 2017. Det ligner efterhånden de samme billeder år for år, men oplevelserne er alligevel enestående. Ikke mange steder ser man kobbersnepper på så kort afstand på øerne. Det blev også til gode oplevelser med andre arter; især må en morgen i maj ved Alleshave Bugt, med Rune Skjold Tjørnløv, nævnes for et hele 8 kærløbere. Lyset og afstanden var dog besværligt til at få gode billeder, men jeg prøver alligevel. Der er intet usædvanligt ved billederne; jeg håber blot de kan formidle lidt begejstring over fuglene...

Årets første besøg hos kobbersnepperne i Borreby Mose, 2017-04-30, 0856.

tirsdag den 6. februar 2018

Hvidhalset fluesnapper på Bispebjerg Kirkegård i København

2017-05-05, en fredag, havde jeg tidligt fri, og blev derfor glad for at se en melding på en Hvidhalset fluesnapper i København. Hvidhalset fluesnapper havde jeg kun set en gang før; i 2014 ved Nakkehoved Fyr. Det blev lidt skuffende kun til et flygtigt blik på fuglen dengang, og ikke noget foto. Den aktuelle fugl blev derfor twitchet uden betænkeligheder, og det lykkede øjeblikkeligt at connecte med fuglen ved ankomst til Bispebjerg Kirkegård, hvor bla. finderen TBR stadig havde snor i fuglen. Trods perioder hvor fuglen sank i jorden lykkedes det at få mange fine obser af den. Fuglen optrådte helt klassisk: på en østdansk parklokalitet, i skodvejr og vestenvind, dagen efter østenvind. Og ligeså klassisk var den væk dagen efter...

Jeg fik ingen nærbilleder, men en god håndfuld i forskellige træer samt en del dårlige flugtbilleder. Flugtbillederne vises trods deres ringe kvaliet, måske har de interesse for nogle.


lørdag den 3. februar 2018

Middelhavsmåger i Rom

Rom er et udmærket sted at kigge på Middelhavsmåger. De tiltrækkes selvfølgelig af de rigelige fødemængder, og derudover har man i Rom gode muligheder for at komme lidt til vejrs og dermed se mågernes overside. Området omkring Colloseum og Palatino er ganske fine steder; masser af udkigspunkter, og man virker ikke påfaldende når man skyder serier af de kredsende måger. Jeg koncentrerede energien om de yngre dragter, men fik desværre ikke fuldt hus i dem alle. Kun et enkelt 2k-billede, og lidt flere 4K-billeder. Til gengæld masser af 3k og adulte. Værs'go...

2K februar - 1. vinter. Bemærk helt sort øje og næb. Grovvatret flanketegning. Ensartet vatring på ryggen. Colloseum, 2017-02-13.

3K februar - 2. vinter. Bemærk begyndende lysning af øje og næb. Spredte grå fjer på ryggen. Her en længere fremskreden fjerdragt. Variationsbredden kan ses på de følgende billeder. Altare della Patria, 2017-02-14.

3K - 2. vinter. Mindre udviklet fjerdragt. Altare della Patria, 2017-02-14.

3K februar. Bemærk 1. vinters udseende på vinge og hale. Altare della Patria, 2017-02-14.

3K februar. Altare della Patria, 2017-02-14.

3K februar. Piazza dell' Esquilino, 2017-02-18.

Samme fugl.

Samme fugl.

3K februar - 2. vinter. Ny fugl. Piazza dell' Esquilino, 2017-02-18.

4K februar - 3. vinter. Bemærk adultlignende næb, spejl på p10, svagt tegnet halebånd, og overordnet meget lys. Colloseum, 2017-02-13.

4K - 3. vinter. Samme fugl. Bemærk hånden, der inderst er adultagtig, men yderst mangler lyse pletter, bortset fra p10. Eneste tydelige immature træk er de mørke hånddækfjer og det svagt tegnede halebånd. Colloseum, 2017-02-13.

Samme fugl.

4K februar - 3. vinter. Ny fugl. Stadig mørkt næb, og uden plet på p10. Colloseum, 2017-02-13.

Samme fugl.
4K februar - 3. vinter. Palatino, 2017-02-15.


Samme fugl.

Adult. Bemærk mere jævnt udbredt sort, frem til ubrudt p5, i forhold til Sølvmåge. Colloseum, 2017-02-13.

Adult. Palatino, 2017-02-15.

tirsdag den 30. januar 2018

Venstrehåndsbirding i Rom

For snart et år siden, i februar 2017, var familien på vinterferie i Rom, og det var især de antikke bygningsværker der fik opmærksomhed på turen. Jeg havde tele og håndkikkert med rundt omkring, og fik suget lidt af det lokale fugleliv til mig. Tæller man C-arter på sin WP-liste kunne Munkeparakit og Alexanderparakit være oplagte at få set, og dem så jeg ganske ubesværet, men derudover var artslisten stærkt begrænset. Der var dog flere gode arter at kigge på: en Blådrossel sås fint inden i Colloseum, Italiensk spurv var relativt almindelig i bybilledet, Sorthovedet sanger  kunne ses i krat omkring ruinlandskaberne, og Gulirisk, Rødtoppet fuglekonge, og Husrødstjert sås almindeligt på egnede lokaliteter. Et par Vandrefalke af ssp. brookei-typen sås en dag højt på himlen over Colloseum/Palatino-området, der også husede en god bestand af Ruinfirben (Podarcis siculus). Ellers var den altoverskyggende art i byen Middelhavsmåge, men den får sit eget opslag.

Alexanderparakit kunne ses alle steder med træer i Rom. Palatino, 2017-02-13.

mandag den 22. januar 2018

Prikker ude i Kattegat

I det tidlige forår kunne en Brilleand og et par Islommer ses i Kattegat ud for Odsherreds kyst. Brilleanden blev opdaget 2017-03-19 af Kristian Bruus-Jensen, og jeg havde held til at komme forbi at se den samme eftermiddag, trods nedbør med slud. Den lå lige akkurat tæt nok på til at kunne fotograferes. Brilleanden blev på stedet i en måned, og under observation af den 2017-04-01 blev der på samme sted fundet en 2K Islom. Den blev prikobset de efterfølgende dage, frem til 2017-04-03. 2017-04-02 blev der ud for Sandflugtsplantagen fundet endnu en Islom; denne gang en adult fugl i overgangsdragt. Fuglen blev fundet om morgenen i strandkanten og bød på fantastiske obser til de hurtige. Senere drev den noget længere ud mod horisonten. Jeg så Islommen et par timer efter fundet, og derfor kun på pæn afstand. Efter at have fulgt den drive mod vest kørte jeg ud til Brilleanden og så den en sidste gang. Vejret var klaret op, men afstanden var stadig stor.

Billederne er skod...men måske kan de vise, at billeder på stor afstand stadig kan have dokumentationsværdi. På Brilleanden ses den hvide nakkeplet fint, og på Islommen ses halsboa og højt, kraftigt næb.

Brilleand 3K+, Lumsås Nordstrand, 2017-03-19.

torsdag den 11. januar 2018

Bjergpiber i Reersø Havn

En Bjergpiber tilbragte den senere del af vinteren ved Havnen i Reersø. Den holdt meget trofast til ved en massiv tangvold, efterladt af stormen Urd lige før jul 2016. På trods af jævnlige forstyrrelser fra gæster og aktiviteter fra Musholm Lax var piberen meget stedfast, og kunne derfor ses nærmest dagligt på tæt hold. Jeg greb lejligheden til at blive fortrolig fuglen, der kun ses sparsomt på Sjælland. Det blev til mange spontane eftermiddagsbesøg, og efterhånden som foråret pressede sig på blev det spændende at følge dragtudviklingen - ville jeg nå at se den i sommerdragt? Indlægget viser slavisk billeder fra hver obsdag, så man kan følge dragtskiftet. I midten af marts begyndte der virkelig at ske noget! Jeg har i øvrigt prioriteret at få så mange flugtbilleder som muligt med.
2017-02-11, 13:46.